Tilläggstjänster

New user? Sign up here...

Säkerhetstjänster

High Availability Solutions

Har du en hemsida, applikation eller serverlösning som inte får gå ned? Då är High Availibility något du bör fundera över. High Availability Solutions är ett samlingsnamn för en rad tekniska lösningar som t.ex. kluster, lastbalansering, failover och replikering. Följande tjänster för maximal tillgänglighet erbjuder vi:

Lastbalansering

Flera servertyper, som t.ex. applikations-, webb- och databasservrar kan konfigureras så att de arbetar tillsammans bakom en eller flera lastbalanserare. Lastbalanseraren övervakar och kontrollerar hela tiden vilken last destinationsservern har och skickar trafiken data till den server som är minst belastad. Lastbalansering är skalbart och kostnadseffektivt. Vi erbjuder lastbalansering för både virtuella servrar och dedikerade servrar. Med hjälp av en lastbalanserad lösning så kan redundans uppnås genom att lastbalanseraren endast skickar trafik till aktiva och fungerande servrar.

Kluster

Klustrad hosting är en högkvalitativ hostingteknologi där resurser, hastighet och redundans fördelas och används av ett flertal servrar. Ett kluster byggs på så sätt att om en server, en så kallad nod, i klustret fallerar, styrs trafiken automatiskt till en annan nod. På så sätt har du maximal redundans för din serverlösning. I ett kluster kan man till exempel utföra systemuppgraderingar utan nedtid. Du kan uppgradera eller byta ut hårdvara och din verksamhet kan trots detta vara i full drift dygnet runt utan störningar.

Vi erbjuder placering av dina tjänster i VMWare Enterprise, vilket är marknadens ledande virtualiseringsplattform och har du behov av det kan vi sätta upp dedikerade kluster för dina behov.

Replikering och Failover

Replikering och Failover är en kostnadseffektiv lösning för kunder som söker en lösning där högsta tillgänglighet är målsättningen. Genom att använda dig av replikering så speglas din data automatiskt mellan primär och sekundär serverplattform. Om den primära plattformen av någon anlending inte fungerar som avsett kommer den sekundära serverplattformen att automatiskt ta över driften av dina tjänster utan störningar.

Vi kan säkerhet och tillgänglighet och har stor erfarenhet av att bedriva tjänster med högsta tillgänglighet

Kontakta oss om du vill veta mer om dessa tjänster så hjälper vi dig finna en lämplig lösning!

Begär offert