VirtualCenter datahall – Bergrum Sickla

Bergsäker och miljövänlig Hosting

Sickla är en av våra datahallar i Stockholm för dig som har höga krav på hosting. Detta berg finns i Sickla som ligger i sydöstra delen av Stockholm. Denna hall har säkerhetsklass 3 på datahall vilket är en extremt säker datahall.

Lite kort om berget

Datacentret blev klart år 2010 och är en före detta transformatorstation insprängd i det svenska urberget (granit) och byggt 10 år efter andra världskriget och byggdes för att motstå alla vid den tiden kända former av militärt angrepp.

Anläggningen är ett femvåningshus inne i ett berg på 1200 kvadratmeter.

Datahallen har bland annat följande specifikationer:

 • Säkerhetsklass 3
 • Miljövänlig kyla (bergkyla)
 • Vaktbemannad året runt, dygnet runt
 • Vakteskort till hallen för att hålla obehöriga borta
 • Två stycken 10Gbps länkar för bästa redundans
 • Högspänningsnät på 3Mw
 • Fuktisolerad
 • Redundant A & B ström
 • UPS & diesel
 • 170 kvm på upplyft datagolv (totalt klarar denna hall driva 3360 servrar)
 • APC (används som leverantör för alla strömskenor, skåp och UPS:er i hallen)

Hos oss får du högkvalitativ hosting i en högst ovanlig miljö. Du har de gamla vanliga essentiella faktorerna så som tillgänglighet, säkerhet och konnektivitet medan du även får de ovanliga attributen så som Klass 3 säkerhetshall och miljövänlig kyla.

Varje rack ansluts med 2 st matningar A + B ström. Skulle A listen gå ner fortsätter spänningen att gå vidare på B tillsdess att man bytt ut den andra el listen utan någon som helst driftstopp.

Grön IT

Vi använder oss av naturlig bergsskyla för att kyla ner hela datahallen. Det gör att vi kan hålla en kontinuerlig kyla som våra servar mår bra av.

Vi använder oss av en Fortum AB för leverans av grön el.

UPS & Reservkraft

UPS: Vi använder oss av UPS från APC Symmetra, som gör det enkelt för utbyggnad av UPS vid behov utan att påverka driften i datahallen.

Diesel

Dieselgeneratorer körs igång så fort det blir någon ström som går ner för att hjälpa till att ladda upp och förse hela datahallen med ström. Denna disel kan köras i 7 dagar utan att behöva få slut på ström.

VirtualCenter datahall – Datacenter NAST

Ett datacenter beläget i centrala Stockholm

Vår serverhall finns placerad vid Norra Stationsgatan 93, våning 6, i Stockholm. Detta är i direkt anslutning till där E4:an möter centrala Stockholm. Datacentret är inhyst i en fastighet för kontor samt lätt industri och sträcker sig över fyra olika våningsplan om sammanlagt ca 2 550 m2.

I serverhallen finns idag 300 m2 för ca 800 servrar i 105 rack. Här finner man två "meet-me- rooms" med de inkommande Internetförbindelserna, två ställverk för inkommande A- resp. B-strömförsörjning, RACUs för klimatkontroll, ett rum med Inergen-brandsläckningssystem och ett uppackningsrum.

I lobbyn, som fungerar som en sluss, finns styrpaneler för Inergen och Vesda brandalarm. Infrastruktur för fas 2 med extra 100 m2 golvyta finns redan installerad, vilket gör att en utbyggnad endast sträcker sig till tillbyggnad av golvytan i serverhallen.

Klimatreglering

I serverhallen finns sex stycken Liebert Hiross Himod 46UH underblåsande luftkonditionerings-aggregat (sk RACUs) med en kyleffekt på 42,8kW per enhet. De håller temperaturen på 22°C (+/-1°C) och en relativ luftfuktighet på 50% (+/-10%). Datahallen är designad för en kyleffekt på 1000W/m2 golvyta, där varje rack har en kapacitet på 2400W.

Klimatregleringssystemen för Virtual Center | Ecuni AB serverhall är redundanta och individuellt slutbara, baserade på en på taket placerad kylare(Liebert Hiross SuperChiller SBR34, 300kW kyleffekt) samt ett DX-avkylningssystem. Som sekundärt reservsystem används kommunens kallvattenförsörjning. I maskinrummet på plan 2 finns även en kylanläggning för UPS enheterna, som backas uppav två stadsvattenburna kylaggregat.

Internetförbindelser

Virtual Center | Ecuni AB serverhall har för närvarande två redundanta optiska fiberförbindelser, installerade av STOKAB samt Skanova, som förbinder Virtual Center | Ecuni AB serverhall med Telenors nationella stamnät via gigabitförbindelser.

Larmsystem

Passagekontroll och inbrottslarm, kameraövervakning Inbrottslarmet utgörs av ett larmsystem från Siemens/Cerberus med IR detektorer och magnetdetektorer med direktkoppling till ett övervakningsbolag som även patrullerar anläggningen nattetid. Endast behörig teknisk personal har tillträde till datahallen och andra känsliga områden (dvs. maskinrum, fläktrum samt övervakningsrum). Passagen styrs med hjälp av mekanisk passagekontroll (t.ex. dubbla ståldörrar i slussfunktion) + kortläsare + individuell kännedom (personlig kod).

Inne i byggnaden används rörelsedetekterande kamerabevakning dygnet runt. Ett flertal internkameror finns strategiskt placeradeför att täcka in entrén, fönster samt datahall och maskinutrymmen. Alla kameror fungerar i anslutning till dörrlarm och sensorer.

Alla inspelningar från det interna kamerasystemet sparas digitalt minst 24 timmar.

Brandskydd

Datacentret har stålförstärkta brandväggar (EI60) och dörrar (EI120) med garanterat brandskydd om minst 60 minuter. För branddetektering används ett luftprovtagningssystem av typen VESDA (Very Early Smoke Detection) för mycket tidig rökdetektering. Därutöver finns även särskilda rök-, värme-, och vattenläckagedetektorer installerade.

Brandsläckningssystemet använder sig av Inergen. Detta system släcker alla bränder inne i datahall och maskinrum inom en (1) minut efter detektering utan att förstöra någon teknisk utrustning. Alla utrymmen är dessutom utrustade med ett bärbart CO2- brandsläckningssystem i enlighet med de lokala brandskyddsbestämmelser na. Brandlarmet är direktkopplat till övervakningsbolag.

Strömförsörjning

På plan 2 ligger 120 m2 utrymme för tung utrustning som diesel generator, UPS, batterier och ställverk för inkommande elkraft.

Birka Energi har fått anlägga ett särskilt högspänningsställverk i byggnaden för att kunna leverera vårt strömbehov på 1500A/400V.

Till varje rack i datahallen löper A- resp. B-ström, dvs. dubblerad försörjning ända fram till varje enskild server.

Strömförsörjningen är genomgående fullständigt redundant, rensad, filtrerad och levereras från ett flertal understationer. Två redundanta UPS-system för avbrottsfri kraft ger tillsammans med två batteripooler minst 20 minuter reservkraft, vilket används för att automatstarta dieselgeneratorn. En generator av typ P880E med en kapacitet på 880 kVA (704kW) är överdimensionerad för att även kunna försörja datacentrets utbyggnad i fas 2.

En bränsletank om 5.000 liter ger minst 24 timmars kontinuerlig drifttid och fylls på i enlighet med leveransavtal med lokalt oljebolag.

Dieselgeneratorn, UPS och batterier testas och belastningsprovas en gång i månaden.